วัยรุ่นอายุน้อย-วัยทำงานตอนต้น มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

กรมสุขภาพจิต เผย ทั่วโลก พบวัยรุ่นอายุน้อย-วัยทำงานตอนต้น มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้มีการรายงานสถานการณ์ทั่วโลกและการศึกษาในประเทศไทยที่ พบว่า กลุ่มวัยที่อายุน้อย วัยรุ่น หรือวัยทำงานตอนต้น มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายได้ เพราะมีหลายปัจจัย จากสถานการณ์โควิด-19 และภัยคุกคามอื่นๆ ที่ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นต้องปรับการดำเนินชีวิต เช่น การใช้เวลาเรียนทำงานออนไลน์มากกว่าการพบปะเพื่อนและสังคมตามภาวะปกติ อาจทำให้เกิดความเครียดเรื้อรัง ส่งผลทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทั้งนี้ในบางรายแม้จะเครียดมาก แต่พฤติกรรมภายนอกไม่แสดงออก ทว่าในใจมีอาการดำดิ่งสู่ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง จนนำไปสู่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่นำมา ซึ่งความเสียใจให้กับคนรอบข้าง เช่น ความกดดันของวัยเรียนที่กลัวว่าจะไม่สามารถทำตามความคาดหวังของครอบครัว นำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย เพราะเข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นทางเลือกที่ต้องการเผชิญหน้าหรือรับมือแต่เพียงคนเดียว

ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีความรู้สึกหดหู่ ให้มองด้านบวก นึกถึงคุณค่าของตนเอง ปล่อยวางความคิด ปรับวิธีคิดให้แตกต่างไปจากเดิมจะช่วยให้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น

แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง การขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิด หรือการรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยได้ ซึ่งการตัดสินใจขอความช่วยเหลือเหล่านั้นไม่ได้เป็นการสร้างภาระ เปรียบเหมือนการมองหาเข็มทิศที่จะช่วยในการรับมือต่อสู้กับความคิดของตนเอง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่รุมเร้าได้

ทั้งนี้ คนใกล้ชิด ครอบครัว ครู อาจารย์และเพื่อน ต้องช่วยกันเติมพลังใจให้แก่กัน ไม่ตำหนิความคิด หรือการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้น พร้อมกับรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ โดยไม่ใช้ความคิดของตนเองเข้าไปตัดสิน ร่วมสะท้อนสภาวะจิตใจว่าความเศร้าหรือความเครียดที่กำลังเผชิญอยู่นั้น มีต้นตอมาจากไหน แนะนำว่าควรจะจัดการร่วมกันอย่างไร

ในส่วนของกรมสุขภาพจิต ยังดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ มุ่งหน้าทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาทุกชีวิตให้ได้มากที่สุด และยังเน้นการช่วยเหลือเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่เพียงการป้องกันไม่ให้ทำร้ายตัวเอง แต่ทำให้คนมีความทุกข์น้อยลงและยังสามารถช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสังคมอีกด้วย

สุขภาพ

ขณะที่ แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า เมื่อมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ มีภาวะเครียด ซึมเศร้า ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจัดการอย่างไร สามารถเริ่มจากการประเมินสุขภาพใจได้ทาง www.วัดใจ.com ซึ่งเป็นการประเมินสุขภาพใจของตนเองผ่านแบบสอบถาม สามารถบอกได้เบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในระดับใดบ้าง ส่วนผู้ที่มีปัญหาชัดเจนเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าหรือมีความคิดอยากทำร้ายตนเอง สามารถประเมินความเสี่ยงต่อซึมเศร้าหรือทำร้ายตนเองที่ปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ Dmind ผ่านไลน์หมอพร้อม โดยเข้าไปที่ฟังชั่นคุยกับหมอพร้อม แล้วกดตรวจสุขภาพใจ จะได้พูดคุยและประเมินผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่ทำหน้าที่เสมือนกับ คุณหมอ

ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 พบว่า มีจำนวนผู้เข้าใช้งานประเมินซึมเศร้าผ่านระบบ Dmind ผ่านทางระบบหมอพร้อม จำนวนทั้งหมด 72,610 ราย พบว่า ภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติและพบปัญหาสุขภาพจิตในระดับน้อย ร้อยละ 75.92 ระดับปานกลางร้อยละ 16.61 และระดับรุนแรง ร้อยละ 7.47 โดยหากนับจำนวนแล้วพบว่า ในกลุ่มระดับรุนแรงมีจำนวนถึง 5,427 ราย ซึ่งจำนวนนี้ผู้ที่ยินยอมให้ติดตามช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้ถึง ร้อยละ 70.04

ทั้งนี้ หากผู้ประเมินพบว่าตนเองพบว่า มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขประสานกลับไปเพื่อดูแลนอกจากนี้ช่องทางให้การปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด24 ชั่วโมง จากข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 สายด่วน1323 ได้ให้บริการถึง 95,029 รายโดยกลุ่มที่อายุ 12-18 ปี มีจำนวน 7,369 คนซึ่งปัญหาที่ขอรับปรึกษามากที่สุด 3 ลำดับ คือ ปัญหาครอบครัว ความรักและการเรียน ในขณะที่กลุ่มอายุ 18-29 ปี มีจำนวน 28,421คนและปัญหาที่ขอรับปรึกษามากที่สุด 3 ลำดับ คือ ปัญหาความรัก ครอบครัวและการทำงาน

กรมสุขภาพจิต ขอเน้นย้ำว่า ทุกปัญหามีทางออกและสามารถแก้ไขได้เสมอ การเก็บสะสมไว้จนเกิดความเครียด ความทุกข์ จะยิ่งสร้างความรู้สึกที่แย่ลง การจบชีวิตหรือการตัดสินใจเพื่อใครนั้นไม่ใช่ทางออกที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่คนที่คุณรักต้องการอีกด้วย เพราะในวันที่รู้สึกว่า ไม่เหลือใครอาจยังมีใครที่ยังห่วงใยเราอยู่ ผ่านพ้นเวลาที่อ่อนล้า ด้วยจิตใจที่ไม่อ่อนแอ

เปิดอาณาจักรสวนผัก “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

เปิดอาณาจักรสวนผัก “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ต่อยอดสู่ชุมชนเกษตรอินทรีย์

“อาหารเพื่อสุขภาพ” เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์โลกที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มสนใจความสัมพันธ์กันระหว่างอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จนเป็นที่มาของร้านอาหาร Plant-based หรืออาหารทางเลือกที่มาจากพืช เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ “โอ้กะจู๋” ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้ก้าวนำที่ประสบความสำเร็จ เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นออร์แกนิกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่า “โอ้กะจู๋” คือชื่อร้านอาหารเพื่อสุขภาพในลำดับต้นๆ ที่คนไทยนึกถึง

ต้นกำเนิดผักปลอดสาร สู่ธุรกิจร้านอาหารร้อยล้าน “โอ้กะจู๋”

จากความฝันเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ของ คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล (อู๋) และ คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล (โจ้) และ คุณวรเดช สุชัยบุญศิริ (ต้อง) ที่ต้องการทำฟาร์มผักออร์แกนิก โดยเริ่มปลูกผักขายส่งในพื้นที่ ด้วยสโลแกน ‘ปลูกผักเพราะรักแม่’ ผ่านการลองผิดลองถูก จนพัฒนาเป็นฟาร์มผักขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดมาเป็นร้านอาหารออร์แกนิกที่ส่งมอบอาหารรสชาติอร่อย และร่วมดูแลสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

“จุดเริ่มต้นมาจากความไม่มั่นใจว่า ผักในตลาดที่ซื้อให้คุณแม่ทานจะมีสารเคมีหรือไม่ จึงริเริ่มปลูกผักให้คนในครอบครัวทาน ด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกน ปลูกผักเพราะรักแม่ ในทุกกระบวนการปลูกเราไม่ใช้สารเคมี และกระทบระบบนิเวศน้อยที่สุด จากแม่และครอบครัวจึงได้ต่อยอดไปสู่เจตนารมณ์ในการส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังผู้บริโภค ชุมชน และสังคม”

อาหาร

Zero Waste หัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลักดันธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้นำแนวคิด Zero Waste เข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการของเสีย เศษขยะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหาร เศษตัดแต่งกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุตามชุมชน ได้นำมาคัดแยกเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย และนำมาใช้ในการปลูกผักที่ฟาร์ม โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 700 – 1,000 ตันต่อเดือน

ส่งเสริมเกษตรกรด้วยวัฏจักรอินทรีย์ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม

นอกจากนี้ “โอ้กะจู๋” ยังมีแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ช่วยสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สดใหม่ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามหลักวัฏจักรอินทรีย์ (Organic Cycle) ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กรุงไทย เบื้องหลังความสำเร็จ เนรมิตความคิดให้กลายเป็นความจริง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากการก้าวเดินเพียงลำพัง แต่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุน จนสามารถต่อยอดการเติบโตธุรกิจ และแนวคิดในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม คือธนาคารกรุงไทย ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการขยายสาขา การลงทุนในฟาร์ม ด้วยความใส่ใจในการสร้างสรรค์บริการที่ดี และกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ทำให้ขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่มาก สามารถดำเนินการได้อย่างกระชับ รวดเร็ว และทันท่วงที

ธนาคารกรุงไทย พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังผลักดันให้ “โอ้กะจู๋” ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด สามารถดำเนินธุรกิจตามหลักวัฏจักรอินทรีย์ และร่วมกันติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือ 0-2111-1111

เกม Survival RPG ตีมอน, สร้างเรือ, สำรวจเกาะใหม่เรื่อยๆ

Windbound เกม Survival RPG ตีมอน, สร้างเรือ, สำรวจเกาะใหม่เรื่อยๆ ลดเหลือ 43 บาท

Windbound เกมผจญภัยเอาชีวิตรอด Action RPG ท่ามกลางมหาสมุทรในโลกแฟนตาซีแบบ Open World ซึ่งถือเป็นผลงานจากทีมพัฒนาสัญชาติออสเตรเลีย 5 Lives Studios ที่ผสมผสานกลิ่นอายของเกมซีรีส์ The Legend of Zelda ออกมาได้อย่างความมีชีวิตชีวาอยู่เต็มเปี่ยม พร้อมเปิดให้เล่นทั้งบนแพลตฟอร์ม PC [Steam & Epic Games Store], PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch ใครที่สนใจอยู่ล่ะก็…เกมกำลังลดราคาเหลือ 43 บาท บน PC โปรแกรม Steam อยู่นะ!!! (หมดเขต 14 มกราคม 2023)

เนื้อเรื่องภายในเกม Windbound เราจะจะได้รับบทเป็น Kara นักรบสาวได้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มกลางทะเลจนมาติดอยู่ในหมู่เกาะลึกลับแห่งหนึ่ง เธอจึงต้องใช้ทักษะความสามารถของเธอเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน และสร้างเรือขึ้นมาแล้วก็ออกสำรวจเกาะอื่นๆ พร้อมหาทางกลับบ้านเกิดของตนให้จงได้ ซึ่งไม่รู้เลยว่าที่เกาะแห่งหนึ่งมีเรื่องราวลึกลับต่างๆ ที่กุมชะตากรรมของเธอเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อจากนี้ชะตากรรมของเธออยู่ในกำมือของผู้เล่นแล้วล่ะค่ะ สำหรับเกมนี้ “เรือ” เป็นยานพาหนะที่จำเป็นอย่างเสียไม่ได้ เนื่องจากทรัพยากรที่อยู่ในแต่ละเกาะมีจำนวนจำกัด ทำให้เราต้องย้ายไปยังเกาะอื่นๆ เพื่อรวบรวมทรัพยากรใหม่ๆ อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

วิธีเล่นเกมส์

และแน่นอนว่าการเดินเรือผ่านน่านน้ำท้องทะเล ย่อมต้องเจออุปสรรคมากมายนับไม่ถ้วน อาทิเช่น สภาพอากาศแปรปรวน คลื่นทะเลอันกรรโชก หรือมอนสเตอร์ใต้ท้องทะเลที่พร้อมจู่โจมได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการอัพเกรดเรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งจะช่วยให้เราออกเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปกว่านั้น แต่ละเกาะล้วนมีสภาพแวดล้อม – มอนสเตอร์ – ความท้าทายแตกต่างกันไปด้วยนั่นเอง อีกทั้งยังต้องสำรวจทาวเวอร์ (Tower) เพื่อเปิดประตูเข้าดันเจี้ยนบนเกาะแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินเรื่องราวเป็นตอนๆ แล้วตัดฉากมายังพื้นที่ใหม่อีกด้วย

ทางด้านระบบคราฟของ [Crafting] ที่เราต้องไปรวบรวมวัตถุดิบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการคราฟสิ่งนั้นๆ ด้วยการออกล่ามอนสเตอร์ ตัดป่าไม้ ทำลายไหโบราณที่อยู่ตามรายทาง [อาจได้อาวุธมาใช้งานฟรีๆ] และอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการคราฟเพื่ออัพเกรดเรือ / สร้างเรือลำใหม่ขึ้นมา ซึ่งส่งผลให้การเดินเรือระหว่างมหาสมุทรมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นการปรุงอาหารจะช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิต HP + ค่าสตามิน่า Stamina ไปพร้อมกัน อะ…ลืมบอกไปว่าการเดินเรือนั้นจะใช้ปุ่มกดต่างๆ ไว้โต้ลมโต้คลื่นอีกด้วย

ส่วนระบบการต่อสู้นั้นหากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าหลอดค่าพลังชีวิตของตัวละครที่ถูกศัตรูจู่โจมแล้ว HP จะโดนลดลงไปตั้ง 5 ใน 6 จากการโจมตีหนักเพียงครั้งเดียว รวมถึงประเภทของศัตรูที่มีแพทเทิร์นการโจมตีแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจำเป็นต้องคอยกลิ้งม้วนตัวหลบการจู่โจมของมอนสเตอร์ พร้อมศึกษาจับทิศทาง / รูปแบบเฉพาะของมอนสเตอร์เพื่อหาทางกำราบได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าแฝงความยากในระดับหนึ่งเลยล่ะ

“เทน ฮาก” สุดปลื้ม “แมนยูฯ” ขยี้ “เอฟเวอร์ตัน” ลิ่วรอบ 4

“เทน ฮาก” สุดปลื้ม “แมนยูฯ” ขยี้ “เอฟเวอร์ตัน” ลิ่วรอบ 4 เอฟเอคัพ-ชม 1 แข้งเป็นพิเศษ

เอริก เทน ฮาก กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน เข้ารอบ 4 เอฟเอ คัพ วันที่ 7 ม.ค. 66 เอริก เทน ฮาก ผู้จัดการทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระบุ มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง หลังพาทีมเปิดสนามโอลด์ แทรฟเฟิร์ด เอาชนะ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน ไป 3-1 ผ่านเข้ารอบ 4 ศึกฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ ได้สำเร็จ

ข่าวกีฬาวันนี้

เทน ฮาก กล่าวว่า “มันเป็นเกมที่มีการเข้าปะทะกันหลายครั้งระหว่างสองทีม เรามีความสุขที่ชนะเกมนี้ และมีความสุขที่ได้เข้ารอบต่อไป เอฟเวอร์ตันก็โชว์ฟอร์มได้ดีมาก พวกเขาเล่นอย่างกล้าหาญ เดินหน้าอยู่ตลอด แฟนบอลได้ชมเกมที่สมบูรณ์แบบ ผมรู้ว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตั้งเป้าไปที่ถ้วยแชมป์อยู่เสมอ และเรากำลังไปที่จุดนั้น แต่เราต้องโฟกัสไปทีละนัด ไม่ใช่โฟกัสไปที่ถ้วยรางวัล ซึ่งมันยังอีกไกล เราต้องทำงานกับทีมและพัฒนาต่อไป ส่วน แรชฟอร์ด เขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี (ยิง 5 นัดติดต่อกัน ซัดไปแล้ว 13 ประตูในฤดูกาลนี้) และทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง ถ้าเขายังทุ่มเททั้งในการฝึกซ้อมและลงเล่น ผมมั่นใจว่าเขาจะทำมันต่อไปได้อย่างแน่นอน”

ติดตามข่าวสารของวงการกีฬาได้ที่นี่ ⇒⇒⇒ แตกหักกันไปเลย! “โรนัลโด้” จัดหนักใส่สโมสร แมนฯ ยูไนเต็ด หลังออกรายการทีวี

UFABET888

UFABET888 เล่นเกมอย่างง่ายดายรับกำไรอย่างรวดเร็วกับเว็บพนันออนไลน์

อยากให้คุณได้มาพบกับความสนุกและลองเล่น UFABET888 ด้วยตนเอง วันนี้เรามีบริการให้กับคุณแล้วเพียงเข้ามาเล่นกับเว็บเกมพนันออนไลน์ ในเว็บเกมของเราคุณจะได้พบกับความสนุกอย่างไม่ซ้ำ เพราะคุณจะได้พบกับเกมที่มีบริการให้อย่างหลากหลาย ให้คุณได้เลือกใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าบริการ เพราะในแต่ละเกมในเว็บของเรานั้นเราให้คุณได้เข้ามาเล่นโดยไม่ต้องเสียงเงิน เพียงแค่คุณเข้ามาลงเดิมพันกับเกมในเว็บของเรา คุณก็จะได้รับเงินกันไปเลย

UFABET888

UFABET888 เข้ามาเล่นเกมพนันออนไลน์วันนี้รับไปเลยกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

วันนี้หากคุณมีความตั้งใจที่จะมาเล่นกับเว็บเกมพนันออนไลน์ของเรา นอกจากคุณจะได้พบเจอกับเกมสุดมันส์และกำไรที่ได้รับอย่างมหาศาล คุณยังจะได้พบเจอกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆที่เราจะมอบให้เพียงเข้ามาเล่นเกมกับเว็บ UFABET888 รับกันไปเลยกับโปรโมชั่น ซึ่งในวันนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรที่คุณจะได้พบเจอผ่านเว็บพนันออนไลน์ของเราไปดูกันเลย

  • การที่คุณเข้ามาเล่นกับเว็บเกมของเราคุณจะได้รับโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสมัครใหม่ โปรโมชั่นชวนเพื่อน หรือโปรโมชั่นรับฟรีเครดิต ซึ่งสิทธิ์ที่พิเศษทั้งหมดนี้คุณจะได้รับอย่างแน่นอนผ่านโปรโมชั่น UFABET บนมือถือ เราพร้อมแจกโปรโมชั่นให้กับคุณอย่างดีที่สุด มีให้คุณได้เลือกใช้กันอย่างมากมาย
  • หากคุณเข้ามาเล่นกับเว็บของเราโปรโมชั่นแรกที่คุณจะได้รับนั้นก็คือโปรโมชั่นสมัครใหม่ ซึ่งในโปรโมชั่นนี้เราเอาใจคนที่สมัครเข้ามาเล่นกับเว็บเกมของเรา เรียกได้ว่าได้รับโปรโมชั่นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเล่นสุดคุ้มกันไปเลยตั้งแต่การสมัครเข้าเล่นเกม

UFABET-บนมือถือ

เราพร้อมที่จะแจกกำไรให้กับคุณเพียงเข้ามาเล่นเกมผ่านเว็บUFABET

เข้ามาเล่นเกมกับเรารับไปเลยกับ โปรโมชั่น UFABET888 โปรโมชั่นสุดพิเศษที่เราจะมอบให้กับคุณจากการเล่นเกมหากคุณพร้อมแล้วที่จะมาเล่นเกมกับเราสามารถเล่นได้แล้ววันนี้กับเว็บ โปรโมชั่น UFABET888 เปิดให้บริการกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้บริการกันอย่างเต็มที่ได้รับเงินกำไรอย่างมหาศาลจากเว็บพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะเข้ามาเล่นตอนไหนสามารถรับเงินกันไปได้เลยทันที อีกทั้ง วิธีสมัครเว็บพนันบอล ในเว็บพนันออนไลน์ของเราคุณยังจะได้รับไปกับโปรโมชั่นต่างๆที่เราจะมอบให้ หากต้องการรับสิทธิพิเศษต่างๆในเว็บพนันสามารถเข้ามาเล่นและรับไปได้เลยวันนี้

แหล่งที่มา ⇔ hitmovth.com