เปิดอาณาจักรสวนผัก “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

เปิดอาณาจักรสวนผัก “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ต่อยอดสู่ชุมชนเกษตรอินทรีย์

“อาหารเพื่อสุขภาพ” เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์โลกที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มสนใจความสัมพันธ์กันระหว่างอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จนเป็นที่มาของร้านอาหาร Plant-based หรืออาหารทางเลือกที่มาจากพืช เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ “โอ้กะจู๋” ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้ก้าวนำที่ประสบความสำเร็จ เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นออร์แกนิกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่า “โอ้กะจู๋” คือชื่อร้านอาหารเพื่อสุขภาพในลำดับต้นๆ ที่คนไทยนึกถึง

ต้นกำเนิดผักปลอดสาร สู่ธุรกิจร้านอาหารร้อยล้าน “โอ้กะจู๋”

จากความฝันเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ของ คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล (อู๋) และ คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล (โจ้) และ คุณวรเดช สุชัยบุญศิริ (ต้อง) ที่ต้องการทำฟาร์มผักออร์แกนิก โดยเริ่มปลูกผักขายส่งในพื้นที่ ด้วยสโลแกน ‘ปลูกผักเพราะรักแม่’ ผ่านการลองผิดลองถูก จนพัฒนาเป็นฟาร์มผักขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดมาเป็นร้านอาหารออร์แกนิกที่ส่งมอบอาหารรสชาติอร่อย และร่วมดูแลสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

“จุดเริ่มต้นมาจากความไม่มั่นใจว่า ผักในตลาดที่ซื้อให้คุณแม่ทานจะมีสารเคมีหรือไม่ จึงริเริ่มปลูกผักให้คนในครอบครัวทาน ด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกน ปลูกผักเพราะรักแม่ ในทุกกระบวนการปลูกเราไม่ใช้สารเคมี และกระทบระบบนิเวศน้อยที่สุด จากแม่และครอบครัวจึงได้ต่อยอดไปสู่เจตนารมณ์ในการส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังผู้บริโภค ชุมชน และสังคม”

อาหาร

Zero Waste หัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลักดันธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้นำแนวคิด Zero Waste เข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการของเสีย เศษขยะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหาร เศษตัดแต่งกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุตามชุมชน ได้นำมาคัดแยกเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย และนำมาใช้ในการปลูกผักที่ฟาร์ม โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 700 – 1,000 ตันต่อเดือน

ส่งเสริมเกษตรกรด้วยวัฏจักรอินทรีย์ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม

นอกจากนี้ “โอ้กะจู๋” ยังมีแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ช่วยสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สดใหม่ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามหลักวัฏจักรอินทรีย์ (Organic Cycle) ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กรุงไทย เบื้องหลังความสำเร็จ เนรมิตความคิดให้กลายเป็นความจริง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากการก้าวเดินเพียงลำพัง แต่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุน จนสามารถต่อยอดการเติบโตธุรกิจ และแนวคิดในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม คือธนาคารกรุงไทย ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการขยายสาขา การลงทุนในฟาร์ม ด้วยความใส่ใจในการสร้างสรรค์บริการที่ดี และกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ทำให้ขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่มาก สามารถดำเนินการได้อย่างกระชับ รวดเร็ว และทันท่วงที

ธนาคารกรุงไทย พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังผลักดันให้ “โอ้กะจู๋” ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด สามารถดำเนินธุรกิจตามหลักวัฏจักรอินทรีย์ และร่วมกันติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือ 0-2111-1111